ASP.Net Controller Sınıflarının Rolü

Controller sınıfları, MVC tasarım desenleri içerisinde, kullanıcıdan aldığı girdiye göre modeli değiştirip, kullanıcı girdilerine yanıt vermekle sorumludur. Yani gelen verinin işlenmesi ve tekrar ilgili görüntüleme aracına tekrar aktarmakla aslında uygulamanın akışından sorumludur.

Controller sınıfları URL ile direk ilişkilidir. Şöyle düşünebiliriz, eskiden (dimanik web siteleri yokken), önceden oluşturulmuş bir html dosyasına URL ile çağrı yapılır ve sunucu cevap olarak o dosyanın çıktısını istemciye gönderir ve istemcide onu gösterirdi. Controller sınıflarının görevi, gerekli olan html çıktısını üretmek. Tabi bunu yaparken kullanıcıdan gerekli verileri alır, bunları bizim modellerimizle ilişkilendirir ve gerekli değişikliklerden sonra kullanıcıya yanıt verir.

Tabi daha iyi anlamak için örnek uygulamalar yapmamız lazım. Bir sonraki yazıda örnek bir uygulama üzerinde Controller sınıflarının rollerini görmeye çalışacağız.