ASP.Net MVC Uygulama Yapısı

Internet Application Template şablonunu kullanrak yeni bir proje oluşturduğumuzda birkaç dosya ve klasor projemize eklenmiş olarak geldiğini görüyoruz.

 
Bunlardan en önemli 8 dizin
Dizin Kullanım Amacı
/Controllers URL isteklerini yakalayan sınıflar bulunur.
/Models Veri ve iş kurallarını temsil eden, yöneten sınıflar bulunur.
/Views Html çıktısı veren Razor ve ya Web Form görüntüleme dosyalarının bulunguğu dizin.
/Scripts Script dosyalarını koyabileceğimiz klasör.
/Images Resimleri koyabileceğimiz klasör.
/Content Resimler, css dosyaları, scriptler bu klasörde bulunabilir.
/Filters Filter kodları burada bulunur. Filterlar detaylı özelliklerdir. İleriki konularda tartışıyor olacağız.
/App_Data Okuyup yazmak için kullanılabilecek veri dosyaları burada bulunur.
/App_Start Farklı özelliklerin (Routing, bundling, minification,…vb) ayarlarının yapıldığı kodları içerren klasör.

Elbette proje yapımız böyle kalmak zorunda değil. İstedigimiz şekilde alt klasörler, dosyalar oluşturabiliriz. Kendi proje alt yapımıza uygun olarak daha kolay yönetilebilir bir proje yapısı için mevcut altyapıyı düzenleyebiliriz.

 

Bundan sonraki derslerde yavaş yavaş örnek yapmaya başlayacağız. Proje geliştirirken MVC yi ve MVC uygulama altyapısını, çalışma sistemini daha iyi anlayabiliriz.