ASP.Net PARTIAL VIEWS

Partial view sayfaları tekrar kullanılabilen kısmi view sayfalarıdır. Yani tam bir sayfa değilde, sayfamız içerisinde gösterebileceğimiz sayfa parçalarıdır. Bunu Action meted içerisinde PartialView(); fonksiyonu ile çağırırız.

public class HomeController : Controller 
{
  public ActionResult Message() {
    ViewBag.Message = "This is a partial view.";
    return PartialView();
  }
}
Partial View sayfaları Layout sayfası olmadan normal View sayfaları gibi gösterilebilir. Ayrıca ViewStart sayfasında tanımlanan Layout sayfasını da var sayılan olarak görmez.

Özellikle sayfada Ajax ile belirli yerleri güncellerken çok kullanışlıdır.

Yukarıdaki kod ile id si result olan div içerisine message partial viw sayfasını JQuery Ajax ile yükleyebiliriz. Bu yükleme işlemini bir butonun olayına da bağlayabiliriz. Böylece sayfanın istediğimiz bölgesine PartialView koyarız ve Ajax kullanarak yükleme ve güncelleme yapabiliriz.