ASP.Net VIEW Ekleme

Controller metodlarına özel View sayfaları eklemek için Visual Studio büyük kolaylık sağlar. Elbette kendimizde Views dizini içerisinde elimizle View sayfaları oluşturabiliriz. Mevcut kolay yöntemi kullanarak, View sayfasının bazı ayarlarınıda yapabiliriz.
View Ekleme Penceresinin Özellikleri
En kolay yoldan View eklemek için direk Controller içerisindeki metod içerisine sağ tıklayarak Add View seçeneğine tıklıyoruz.

Karşımıza aşağıdaki bir dialog penceresi çıkacak, burada bir takım ayarlar mevcut.

Bu dialog penceresinde bulunan seçenekleri sırası ile açıklamaya çalışalım.

  • View Name: Action metod üzerinden Add View diyerek açtığımız zaman pencereyi, bu kısım metod ismi ile aynı olacak şekilde dolu gelir.
  • View Engine: ASP.NET MVC varsayılan olarak iki tane görüntüleme aracı sunar, Razor ve Aspx. Bunlardan her hangibirini seçebilirsiniz. Ayrıca, bu listeyi genişletebiliriz. Yani farklı görüntüleme araçları yükleyip kullanabiliriz.
  • Create Strongly-Typed View: Bu seçeneği işaretlersek, hemen altında bir liste gelecektir. Bu liste bizim modellerimizin listesidir. Buradan, View içerisinde kullanacağımız modeli seçebiliriz.
  • Scaffold Template: Bu seçenekte ise View sayfalarına özel modelleri kullanarak bir View şablonu  oluşturmaya yarar. Listede bulunan şablonlar şöyle:
SCAFFOLD AÇIKLAMA
Empty Sadece @model anahtar kelimesi içeren boş bir sayfa oluşur.
Create Seçilen model için yeni bir form oluşturur. Modeldeki her özellik için, label, input ve validation mesajları oluşturur. Bu form o modeli kullanarak yeni bir kayıt oluşturmak için kullanılır.
Delete Kayıtı silmek için o kayıta ait modelin bir örneğini kullanarak bir view oluşturur.
Details Modelin bütün özelliklerinin görüntülenmesi için oluşturulan View.
Edit Create şablonu ile aynı, ek olarak modelin id si de View e eklenir.
List Modelin bir listesini içeren view oluşturur. Bu liste şeklindeki modeli kullanarak bir HTML tablo oluşturulur. Ayrıca, Create, Edit, Delete şablonları içinde birer link oluşturulur
  • Reference Script Libraries: Bu seçeneği işaretlersek View içerisinde gerekli olan scriptler ekleniyor. Zaten asıl gerekli olan scriptler varsayılan olarak _Layout sayfasında tanımlıdır. İstemci taraflı doğrulama için validation scriptlerinide bu seçeneği işaretleyerek sayfaya otomatik ekleyebiliriz. Tabi bu seçeneği form olan view sayfaları için işaretlemek lazım. Yani Create ve Edit şablonları için.
  • Create As a Partial View: Bu seçeneği işaretlersek sayfamız _Layout sayfasını kullanmaz, sadece içerisine yazdığımız HTML elemanlarını içerir.
  • Use a Layout or Master Page: Sayfamız için _Layout sayfası belirleyebiliriz. Ama bu seçeneği işaretlememiz zorunlu değil. Çünkü varsayılan olarak _ViewStart sayfasında _Layout sayfası tanımlanmıştır. Eğer bir _Layout seçmezsek varsayılan şablon gelecektir.
View ekleme penceresi modellerle çalışırken çok yardımcı olabilir.