CSS’de Yazı Tipleri

Bu sayfada HTML sayfanızda kullandığınız yazıların yazı tipi özelliklerini nasıl değiştirebileceğiniz hakkında bilgi verilecektir.

Yazı tiplerini biçimlendirirken en sık kullandığımız komutlar:

 • font-family
 • font-size
 • font-style
 • font-weight

font-family: Yazı Tipi Belirlemek

Yazı tipleri klasörümüzü açtığımızda birçok yazı tipi görürüz. Bunları HTML sayfamızda kullanmak için adını belirtmemiz gerekir. İşte bu kod yazı tipi seçmemizde bize yardımcı olacaktır.


“font-family” Kullanımı

   h1 { font-family: Times New Roman; }

   p { font-family: Times New Roman, Arial, Helvatica; }

   a { font-family: Sans-serif; }

Yukarıdaki birinci örnekte sadece tek yazı tipi adı belirttik (Times New Roman), ancak bir sonrakinde aralarına virgül koyarak daha fazla belirttik. Bu tarz kullanımlarda öncelikle dikkate alınan ilk verdiğimiz yazı tipi olacaktır. Eğer verdiğimiz yazı tipi o kullanıcıda yoksa bir sonraki ile görüntülenecektir.

font-size: Yazının Büyüklüğü (Puntosu)

Yazı büyüklüğünü font-size ile belirtiriz. Ölçü birimi olarak aşağıdakileri kullanabiliriz:

 • % : yüzde olarak belirtmek
 • in : inç olarak belirtmek
 • cm : santim olarak belirtmek
 • mm : milimetre olarak belirtmek
 • em : varsayılan yazı büyüklüğüne göre oranlamak
 • pt : punto olarak belirtmek
 • px : piksel olarak belirtmek

“font-size” Kullanımı


Örneğin yazımızın 12 punto olması için yazmamız gereken komut:

   h2 { font-size: 12pt; }

14 piksellik bir yüksekliğe sahip yazı istiyorsak:

   h2 { font-size: 14px; }
 

Varsayılan yazı tipinin %150 fazlasını EM ile belirtirsek:

   h2 { font-size: 1.5em; }

Yukarıdaki örneği yüzde ile ifade etmek isteseydik:

   h2 { font-size: 150%; }

font-style: İtalik (Sağa Yatık) Yazmak

Yazımızın sağa yatık (italic) veya normal olması için aşağıdaki kodu kullanabiliriz:

 • normal : normal metin gösterilir
 • italik : metni sağa eğimli gösterir

“font-style” Kullanımı


Yazımızın sağa yatık (italic) olması için aşağıdaki kodu kullanabiliriz.

   h2 { font-style: italic; }

Eğer italik bir yazıyı iptal edeceksek aşağıdaki kodu yazmalıyız:

   h2 { font-style: normal; }

font-weight: Kalın Yazmak

Yazımızın kalın (bold) veya normal olması için aşağıdaki kodu kullanabiliriz:

 • bold : betni kalın (bold) gösterir
 • normal : metni normal kalınlığında gösterir

“font-weight” Kullanımı


Yazımızın kalın (bold) olmasını istiyorsak aşağıdaki kodu kullanmalıyız.

   h2 { font-weight: bold; }

Eğer kalın bir yazıyı normal haline dönüştüreceksek aşağıdaki kodu yazmalıyız:

   h2 { font-weight: normal; }