SQL’de AND & OR Operatörleri

AND ve OR operatörleri birden fazla durumuna göre kayıtları filtrelemek için kullanılır.

SQL AND & OR Operatörleri

Verilen ilk koşul ve ikinci koşul ikisi de doğruysa AND operatörü kaydını görüntüler.

Verilen ilk koşul veya ikinci koşul ikisi de doğruysa OR operatörü kaydını görüntüler.

Deneme Veritabanı

Bu yazıda örnek veritabanını olarak  bildiğimiz Northwind kullanır.

Aşağıda "Müşteriler" tablosundan bir kısım verilmiştir:

AND Operatörüne Örnek:

Aşağıdaki SQL deyimi "Müşteriler" tablosunda, ülke "Almanya" VE şehir "Berlin" tüm müşterilerine seçer:

Örnek:

SELECT * FROM Customers
WHERE Country='Germany'
AND City='Berlin';

 

OR Operatörüne Örnek:

Aşağıdaki SQL deyimi "Müşteriler" tablosunda, kentin "Berlin" VEYA "München" tüm müşterilerine seçer:

Örnek:

SELECT * FROM Customers
WHERE City='Berlin'
OR City='München';

AND & OR Birlikte Kullanımı

Ayrıca and & or birlikte kullanılabilir.(kullanımda karmaşıklığı önlemek için parantez kullanılır)

Aşağıdaki SQL deyimi ülke "Almanya" dan tüm müşterileri seçer VE şehir "Müşteriler" tablosunda,  "Berlin" VEYA "München" olmalıdır:

Örnek:

SELECT * FROM Customers
WHERE Country='Germany'
AND (City='Berlin' OR City='München');