SQL’de INSERT INTO İfadesi

INSERT INTO deyimi bir tabloya yeni bir kayıt eklemek için kullanılır.

SQL de  INSERT INTO İfadesi

INSERT INTO deyimi bir tabloya yeni bir kayıt eklemek için kullanılır.,

SQL de  INSERT INTO Sözdizimi

Bu iki form INSERT INTO deyimini yazmak mümkündür. Ilk form verileri, sadece kendi değerleri eklenecek sütun adlarını belirtmek değildir:

INSERT INTO table_name
VALUES (value1,value2,value3,…);

İkinci form sütun adları ve eklenecek değerleri belirtir:

INSERT INTO table_name (column1,column2,column3,…)
VALUES (value1,value2,value3,…);

Deneme Veritabanı

Bu yazıda örnek veritabanını olarak  bildiğimiz Northwind kullanır.

Aşağıda "Müşteriler" tablosundan bir kısım verilmiştir:

INSERT INTO Örnek

Biz "Müşteriler" tablosunda yeni bir satır eklemek istediğiniz varsayalım.

Biz aşağıdaki SQL deyimi kullanabiliriz:

Örnek:

INSERT INTO Customers (CustomerName, ContactName, Address, City, PostalCode, Country)
VALUES ('Cardinal','Tom B. Erichsen','Skagen 21','Stavanger','4006','Norway');

Not:

Bizim amacımızın  "Müşteriler" den  Müşteri No alanına herhangi bir sayı eklemek olmadığını fark ettiniz mi?

Müşteri Kimliği sütunu otomatik olarak tablodaki her kayıt için benzersiz bir numara ile güncellenir.

Sadece Belirtilen Sütunlara Veri Ekleme

Aynı zaman da belirli sütunlara veri eklemek de mümkündür.Aşağıdaki SQL deyimi, yeni bir satır ekler,ama sadece "Müşteri Adı", "City" ve "Country" sütunlarında (Müşteri Kimliği alanı da elbette otomatik olarak güncellenecektir):

Örnek:

INSERT INTO Customers (CustomerName, City, Country)
VALUES ('Cardinal', 'Stavanger', 'Norway');