SQL’de ORDER BY Kelimesi

Anahtar kelime BY ORDER sonuç kümesini sıralamak için kullanılır.

 

SQL ORDER BY Kelimesi

Anahtar kelime BY ORDER sonucu ayarlanmış bir veya daha fazla sütuna göre sıralamak için kullanılır.

Anahtar kelime BY ORDER varsayılan olarak artan düzende kayıtları sıralar. Azalan sırayla kayıtları sıralamak için DESC anahtar sözcüğünü kullanabilirsiniz.

SQL ORDER BY Sözdizimi

SELECT column_name,column_name
FROM table_name
ORDER BY column_name,column_name ASC|DESC;

Deneme Veritabanı

Bu yazıda örnek veritabanını olarak  bildiğimiz Northwind kullanır.

Aşağıda "Müşteriler" tablosundan bir kısım verilmiştir:

ORDER BY Örnek:

Aşağıdaki SQL deyimi "Ülke" sütununda sıralama kriteri: "Müşteriler" tablosunda, tüm müşterilerine seçer:

Örnek:

SELECT * FROM Customers
ORDER BY Country;

ORDER BY DESC Örnek

Aşağıdaki SQL deyimi "Müşteriler" tablosundaki tüm müşteriler seçin, "Ülke" sütuna göre DESCENDING sıralaması:

Örnek:

SELECT * FROM Customers
ORDER BY Country DESC;

ORDER BY ile birkaç örnek

Aşağıdaki SQL deyimi "Ülke" olanlar "Müşteriler" tablosunda, ve "Müşteri Adı" sütunundaki tüm müşterilerine seç:

Örnek:

SELECT * FROM Customers
ORDER BY Country,CustomerName;