SQL’de WHERE Tümcesi

WHERE yan tümcesi kayıtları filtrelemek için kullanılır.

SQL  de WHERE tümcesi

WHERE yan tümcesi, belirtilen kriterin yerine sadece bu kayıtları ayıklamak için kullanılır.

SQL WHERE Sözdizimi

 

SELECT column_name,column_name
FROM table_name
WHERE column_name operator value;

Deneme Veritabanı

Bu yazıda örnek veritabanını olarak  bildiğimiz Northwind kullanır.

Aşağıda "Müşteriler" tablosundan bir kısım verilmiştir:

WHERE Sözdizimine Örnek:

Aşağıdaki SQL deyimi "Müşteriler" tablosunda, ülke "Meksika" dan tüm müşterileri seçer:

Örnek:

SELECT * FROM Customers
WHERE Country='Mexico';

KENDİNİZ DENEYİN…

Sayısal Alanlar vs Metin Alanları

SQL de (çoğu veritabanı sistemlerin de çift tırnak kullanılır) metin değerlerini tek tırnak içine alınması gerekir.

 Ancak, sayısal alanlar tırnak içinde olmamalı:

Örnek:

SELECT * FROM Customers WHERE CustomerID=1;

KENDİNİZ DENEYİN…

WHERE tümcesinin Operatörleri

 

WHERE tümcesinde Aşağıdaki operatörler kullanılır:

= Eşit

<> Eşit değildir. Not: SQL bazı sürümlerinde bu operatör olarak yazılmış olabilir =!

>  Büyüktür

<  Eşittir

> = Büyüktür veya eşittir

<= Küçüktür veya eşittir

BETWEEN bir dizi arasında olanları

LIKE bir dizide benzeyenleri seçer

IN  Bir sütun için birden çok olası değerleri listelemek için