SQL’de DİSTİNCT

SQL  de SELECT  DISTINCT deyimi

SELECT DISTINCT ifadesi yalnızca ayrı (farklı) değerleri döndürmek için kullanılır.,

SQLde SELECT DISTINCT İfadesi

Bir tabloda, bir sütun çokça yinelenen değerleri içerebilir ve bazen sadece farklı (ayrı) değerlerini listelemek isteyebiliriz.

DISTINCT deyimi yalnızca ayrı (farklı) değerleri döndürmek için kullanılabilir.

SQLde SELECT DISTINCT Sözdizimi

SELECT DISTINCT column_name,column_name
FROM table_name;

Deneme Veritabanı

Bu yazıda örnek veritabanını olarak  bildiğimiz Northwind kullanır.

Aşağıda "Müşteriler" tablosundan bir kısım verilmiştir:

SELECT DISTINCT Örnek:

Aşağıdaki SQL deyimi "Müşteriler" tablosundaki "Şehir" sütunundaki sadece farklı değerleri seçer:

Örnek:

SELECT DISTINCT City FROM Customers;

KENDİNİZ DENEYİN…