SQL PRIMARY KEY Constraint on ALTER TABLE

Tablo zaten oluşturulmuş ise  "P_Id" sütununa bir birincil anahtar kısıtlaması oluşturmak için aşağıdaki SQL komutunu kullanın:

MySQL / SQL Server / Oracle / MS Access:

ALTER TABLE Persons
ADD PRIMARY KEY (P_Id)

MySQL / SQL Server / Oracle / MS Access:

ALTER TABLE Persons
ADD CONSTRAINT pk_PersonID PRIMARY KEY (P_Id,LastName)

Not: birincil anahtar eklemek için ALTER TABLE deyimini kullanıyorsanız, birincil anahtar sütunu/sütunları zaten (tablo ilk oluşturulduğunda) NULL değerler içermemesi için bildirilmiş olması gerekir.