SQL’de Sözdizimi

Veritabanı Tabloları Bir veritabanı genellikle bir veya daha fazla tablo içeriyor. Her tablo bir isimle (örneğin “Müşteriler” veya “Siparişler”) tarafından tanımlanır. Tablolar veri kayıtları (satırlar) içerir. Bu yazıda iyi bilinen örnek Northwind veritabanını kullanacak (MS Access ve MS SQL Server dahil). SQL Deyimleri Bir veritabanı gerçekleştirmek için gereken eylemlerin çoğu SQL ifadeleri ile yapılır. Aşağıdaki SQL deyimi “Müşteriler” tablosundaki tüm kayıtları seçer: Örnek:
SELECT * FROM Customers;