SQL’de CHECK Constraint on CREATE TABLE

"Kişi" tablo oluşturduğunuzda aşağıdaki SQL "P_Id" sütun bir CHECK kısıtlaması oluşturur. CHECK kısıtlaması sütun "P_Id" yalnızca 0'dan büyük bir tamsayı içermelidir belirtir.

MySQL:

CREATE TABLE Persons
(
P_Id int NOT NULL,
LastName varchar(255) NOT NULL,
FirstName varchar(255),
Address varchar(255),
City varchar(255),
CHECK (P_Id>0)
)

SQL Server / Oracle / MS Access:

CREATE TABLE Persons
(
P_Id int NOT NULL CHECK (P_Id>0),
LastName varchar(255) NOT NULL,
FirstName varchar(255),
Address varchar(255),
City varchar(255)
)

Bir CHECK kısıtlaması ve birden çok sütuna CHECK kısıtlaması tanımlamaya izin vermek için aşağıdaki SQL sözdizimini kullanın:

MySQL / SQL Server / Oracle / MS Access:

CREATE TABLE Persons
(
P_Id int NOT NULL,
LastName varchar(255) NOT NULL,
FirstName varchar(255),
Address varchar(255),
City varchar(255),
CONSTRAINT chk_Person CHECK (P_Id>0 AND City='Sandnes')
)