SQL’de DEFAULT Constraint on ALTER TABLE

Tablo zaten oluşturmuş ise "Şehir" sütununa bir varsayılan kısıtlama oluşturmak için aşağıdaki SQL komutunu kullanın:

MySQL:

ALTER TABLE Persons
ALTER City SET DEFAULT 'SANDNES'

SQL Server / MS Access:

ALTER TABLE Persons
ALTER COLUMN City SET DEFAULT 'SANDNES'

Oracle:

ALTER TABLE Persons
MODIFY City DEFAULT 'SANDNES'