SQL’de DEFAULT Constraint on CREATE TABLE

Varsayılan kısıtlamaya, GETDATE() gibi işlevleri kullanarak sistem değerleri eklemek için de kullanılabilir:

My SQL / SQL Server / Oracle / MS Access:

CREATE TABLE Persons
(
P_Id int NOT NULL,
LastName varchar(255) NOT NULL,
FirstName varchar(255),
Address varchar(255),
City varchar(255) DEFAULT 'Sandnes'
)

Varsayılan kısıtlamaya, GETDATE() gibi işlevleri kullanarak sistem değerleri eklemek için de kullanılabilir:

CREATE TABLE Orders
(
O_Id int NOT NULL,
OrderNo int NOT NULL,
P_Id int,
OrderDate date DEFAULT GETDATE()
)