SQL’de FOREIGN KEY Constraint on CREATE TABLE

"Orders" tablosunu oluşturduğunuzda aşağıdaki SQL "P_Id" sütununa yabancı anahtar oluşturur:

MySQL:

CREATE TABLE Orders
(
O_Id int NOT NULL,
OrderNo int NOT NULL,
P_Id int,
PRIMARY KEY (O_Id),
FOREIGN KEY (P_Id) REFERENCES Persons(P_Id)
)

SQL Server / Oracle / MS Access:

CREATE TABLE Orders
(
O_Id int NOT NULL PRIMARY KEY,
OrderNo int NOT NULL,
P_Id int FOREIGN KEY REFERENCES Persons(P_Id)
)

Bir yabancı anahtar kısıtlaması ve birden çok sütuna yabancı anahtar kısıtlaması tanımlamaya izin vermek için aşağıdaki SQL sözdizimini kullanın:

MySQL / SQL Server / Oracle / MS Access:

CREATE TABLE Orders
(
O_Id int NOT NULL,
OrderNo int NOT NULL,
P_Id int,
PRIMARY KEY (O_Id),
CONSTRAINT fk_PerOrders FOREIGN KEY (P_Id)
REFERENCES Persons(P_Id)
)