SQL’de Indexes

Indexes

Daha hızlı ve verimli bir şekilde veri bulmak için bir tabloda bir dizin oluşturulabilir.

 

Kullanıcılar dizinleri göremez, sadece aramaları/sorguları hızlandırmak için kullanılır.

 

SQL CREATE INDEX Syntax

Bir tablo üzerinde bir dizin oluşturur. Yinelenen değerlere izin verilir:

CREATE INDEX index_name
ON table_name (column_name)

SQL CREATE UNIQUE INDEX Sözdizimi

 

Benzersiz bir dizin oluşturur bir tabloda. Yinelenen değerlere izin verilmez:

CREATE UNIQUE INDEX index_name
ON table_name (column_name)

Not: Sözdizimi dizinler oluşturmak için farklı veritabanları arasında değişir. Bu nedenle: veritabanınızda dizin oluşturmak için sözdizimini denetleyin.


CREATE INDEX Örnek

Aşağıdaki SQL deyimi "Kişiler" tablosu "Soyadı" sütununda "PIndex" adlı bir dizin oluşturur:

CREATE INDEX PIndex
ON Persons (LastName)

Dizin sütun birleşimi oluşturmak istiyorsanız, sütun adlarını virgülle ayırarak, parantezler içinde listeleyebilirsiniz:

CREATE INDEX PIndex
ON Persons (LastName, FirstName)