SQL’de INSERT INTO SELECT Sorgusu

İÇİNE INSERT SELECT deyimi, bir tablodan verileri seçer ve varolan bir tabloya ekler. 

 SQL INSERT INTO SELECT Sözdizimi

Başka varolan tabloya bir tablodan tüm sütunları kopyalayabilirsiniz:

INSERT INTO table2
SELECT * FROM table1;

Ya da başka varolan tabloya yalnızca istediğiniz sütunları kopyalayabilirsiniz:

INSERT INTO table2
(column_name(s))
SELECT column_name(s)
FROM table1;

 


Demo Veritabanı

Bu eğitimde tanınmış Northwind örnek veritabanını kullanır.

 

Aşağıdaki "Müşteriler" tablosundan bir seçimdir:

 

CustomerID

CustomerName

ContactName

Address

City

PostalCode

Country

1

Alfreds Futterkiste

Maria Anders

Obere Str. 57

Berlin

12209

Germany

2

Ana Trujillo Emparedados y helados

Ana Trujillo

Avda. de la Constitución 2222

México D.F.

05021

Mexico

3

Antonio Moreno Taquería

Antonio Moreno

Mataderos 2312

México D.F.

05023

Mexico

 

 

Ve "Tedarikçi" tablo seçimi:

SupplierID

SupplierName

ContactName

Address

City

Postal Code

Country

Phone

1

Exotic Liquid

Charlotte Cooper

49 Gilbert St.

Londona

EC1 4SD

UK

(171) 555-2222

2

New Orleans Cajun Delights

Shelley Burke

P.O. Box 78934

New Orleans

70117

USA

(100) 555-4822

3

Grandma Kelly's Homestead

Regina Murphy

707 Oxford Rd.

Ann Arbor

48104

USA

(313) 555-5735

 

 

 

 

 

SQL INSERT INTO SELECT Örnekler

Yalnızca birkaç sütunu "Tedarikçi" ve "Müşteriler" sütununu kopyalayın:

Örnek

INSERT INTO Customers (CustomerName, Country)
SELECT SupplierName, Country FROM Suppliers;

Sadece Alman üreticileri "Müşteriler" sütununa kopyalayın:

Örnek

INSERT INTO Customers (CustomerName, Country)
SELECT SupplierName, Country FROM Suppliers
WHERE Country='Germany';

SQL CREATE DATABASE Sorgusu

CREATE DATABASE deyimi, bir veritabanı oluşturmak için kullanılır.

SQL CREATE DATABASE Sözdizimi

CREATE DATABASE dbname;


SQL CREATE DATABASE Örnek

Aşağıdaki SQL deyimi "benim_vt" adı verilen bir veritabanı oluşturur:

CREATE DATABASE my_db;

CREATE tablo deyimi ile veritabanına tablolar eklenebilir.

 


SQL CREATE TABLE Sorgusu

Bir veritabanında tablo oluşturmak için CREATE TABLE deyimi kullanılır.

 

Tablolar, satırlar ve sütunlar halinde düzenlenir; ve her tablonun bir adı olması gerekir.

SQL CREATE TABLE Sözdizimi

CREATE TABLE table_name
(
column_name1 data_type(size),
column_name2 data_type(size),
column_name3 data_type(size),
….
);

Sütun_adı parametrelerinde tablonun sütun adlarını belirtin.

 

Data_type parametresinin veri türü sütun olarak tutabileceğini (varchar, tamsayı, ondalık, Tarih, vb..) belirtir.

SIZE parametresi ile tablo sütun uzunluğunu belirtir.

 


SQL CREATE TABLE Örnek

Şimdi "Kişiler" olarak adlandırılan beş sütun içeren bir tablo oluşturmak istiyorum:

 

PersonID, soyadı, ad, adres ve şehir.

 

Şimdi aşağıdaki CREATE TABLE deyimini kullanın:

 

Örnek

CREATE TABLE Persons
(
PersonID int,
LastName varchar(255),
FirstName varchar(255),
Address varchar(255),
City varchar(255)
);

PersonID sütunu int türünde ve bir tamsayı değeri tutacaktır.

 

Soyadı, ad, adres ve şehir sütun türü varchar ve bu alanların karakter uzunluğu en fazla 255

karakter olacak.

 

Boş bir "Kişi" kablosu şimdi şöyle görünür:

PersonID

LastName

FirstName

Address

City

 

 

 

 

 

İpucu: Boş bir tabloya INSERT INTO deyimi ile veri girilebilir