SQL’de PRIMARY KEY Constraint

BİRİNCİL anahtar kısıtlaması, veritabanı tablodaki her kaydı benzersiz olarak tanımlar.

 

Birincil anahtarları, benzersiz değerler içermesi gerekir.

 

Birincil anahtar sütun NULL değeri içeremez.

 

Her tablonun bir birincil anahtarı olmalı ve her tabloda yalnızca bir birincil anahtar olabilir.


SQL PRIMARY KEY Constraint on CREATE TABLE

"Kişi" tablosunu oluşturduğunuzda aşağıdaki SQL "P_Id" sütunu bir birincil anahtar oluşturur:

MySQL:

CREATE TABLE Persons
(
P_Id int NOT NULL,
LastName varchar(255) NOT NULL,
FirstName varchar(255),
Address varchar(255),
City varchar(255),
PRIMARY KEY (P_Id)
)

SQL Server / Oracle / MS Access:

CREATE TABLE Persons
(
P_Id int NOT NULL PRIMARY KEY,
LastName varchar(255) NOT NULL,
FirstName varchar(255),
Address varchar(255),
City varchar(255)
)

Bir birincil anahtar kısıtlaması ve birden çok sütun için birincil anahtar kısıtlamasınaizin vermek için aşağıdaki SQL sözdizimini kullanın:

MySQL / SQL Server / Oracle / MS Access:

CREATE TABLE Persons
(
P_Id int NOT NULL,
LastName varchar(255) NOT NULL,
FirstName varchar(255),
Address varchar(255),
City varchar(255),
CONSTRAINT pk_PersonID PRIMARY KEY (P_Id,LastName)
)

Not: Yukarıdaki örnekte yalnızca bir birincil anahtardır.(pk_PersonID). Ancak, pk_PersonID değeri iki sütundan (P_Id ve soyadı) oluşur.