SQL’de RIGHT JOIN Sorgusu

LEFT JOIN sorgusu (tablo2), sağ tablodaki satırlardan sol tablodaki(tablo1) satırlar ile eşleşenleri listeler. Eşleşme olduğunda sonuç sol tarafında NULL olur.

SQL RIGHT JOIN Sözdizimi

SELECT column_name(s)
FROM table1
RIGHT JOIN table2
ON table1.column_name=table2.column_name;

Veya;

SELECT column_name(s)
FROM table1
RIGHT OUTER JOIN table2
ON table1.column_name=table2.column_name;

PS! Bazı veritabanlarında RIGHT JOIN, RIGHT OUTER JOIN adı ile kullanılır.

 


Demo Veritabanı

Bu eğitimde tanınmış Northwind örnek veritabanını kullanır.

 

Aşağıdaki "Müşteriler" tablosundan bir seçimdir:

OrderID

CustomerID

EmployeeID

OrderDate

ShipperID

10308

2

7

1996-09-18

3

10309

37

3

1996-09-19

1

10310

77

8

1996-09-20

2

Ve "Çalışanlar" tablosundan bir seçim:

EmployeeID

LastName

FirstName

BirthDate

Photo

Notes

1

Davolio

Nancy

12/8/1968

EmpID1.pic

Education includes a BA in psychology…..

2

Fuller

Andrew

2/19/1952

EmpID2.pic

Andrew received his BTS commercial and….

3

Leverling

Janet

8/30/1963

EmpID3.pic

Janet has a BS degree in chemistry….

 

 

 

 

SQL RIGHT JOIN Örnek

Aşağıdaki SQL deyim tüm çalışanları listeler:

Örnek

SELECT Orders.OrderID, Employees.FirstName
FROM Orders
RIGHT JOIN Employees
ON Orders.EmployeeID=Employees.EmployeeID
ORDER BY Orders.OrderID;

Not: (Emir) sol tabloda eşleri olmasa bile RIGHT JOIN sorgusu (Çalışanlar), doğru tablodan tüm satırları listeler.