SQL’de SELECT İfadesi

SELECT ifadesi bir veritabanından veri seçmek için kullanılır.

Sql de Select İfadesi

SELECT ifadesi bir veritabanından veri seçmek için kullanılır.Bir sonuç tablosunda depolanan sonuçların , sonuç kümesi denir.

 SQL de SELECT sözdizimi

SELECT column_name,column_name
FROM table_name;

Ve

SELECT * FROM table_name;

Deneme Veritabanı

Bu yazıda örnek veritabanını olarak  bildiğimiz Northwind kullanır.

Aşağıda "Müşteriler" tablosundan bir kısım verilmiştir:

SELECT Sütun Örneği

Aşağıdaki SQL deyimi "Müşteriler" tablosundaki "customerName" ve "Şehir" sütunları seçer:

Örnek:

SELECT CustomerName,City FROM Customers;

KENDİNİZ DENEYİN…

SELECT* Örnek

Aşağıdaki SQL deyimi "Müşteriler" tablosundaki tüm sütunları seçer:

Örnek:

SELECT * FROM Customers;