SQL’de SELECT INTO Sorgusu

SELECT INTO sorgusu, bir tablodan verileri seçer ve yeni bir tabloya ekler.

SQL SELECT INTO Sözdizimi

Yeni tabloya tüm sütunları kopyalayabilirsiniz:

SELECT *
INTO newtable [IN externaldb] FROM table1;

Ya da yeni tabloya yalnızca tek sütunu kopyalayabilirsiniz:

SELECT column_name(s)
INTO newtable [IN externaldb] FROM table1;

 

 

İpucu: Yeni bir tablo, SELECT deyiminde tanımlanan türleri ve sütun adları ile oluşturulur. Seçimleri AS yan tümcesini kullanarak yeni sütunda listeleyebilirsiniz.

 


SQL SELECT INTO Örnekler

Müşterilerin bir yedek kopyasını oluşturun:

SELECT *
INTO CustomersBackup2013
FROM Customers;

Tabloyu başka bir veritabanına kopyalamak için IN yan tümcesini kullanın:

SELECT *
INTO CustomersBackup2013 IN 'Backup.mdb'
FROM Customers;

Yalnızca birkaç sütunu yeni tabloya kopyalayın:

SELECT CustomerName, ContactName
INTO CustomersBackup2013
FROM Customers;

Sadece Alman müşterileri yeni tabloya kopyalayın:

SELECT *
INTO CustomersBackup2013
FROM Customers
WHERE Country='Germany';

Yeni tabloya birden çok tablodan veri kopyala:

SELECT Customers.CustomerName, Orders.OrderID
INTO CustomersOrderBackup2013
FROM Customers
LEFT JOIN Orders
ON Customers.CustomerID=Orders.CustomerID;

 

İpucu: SELECT INTO deyimi aynı zamanda başka bir şema kullanılarak yeni, boş bir tablo oluşturmak için kullanılabilir. Sadece bir WHERE yan tümce, sorgunun istenilen kriterlere göre oluşturulmasını sağlar:

SELECT *
INTO newtable
FROM table1
WHERE 1=0;