SQL’de To DROP a CHECK Constraint

Bir CHECK kısıtlamasını silmek için aşağıdaki SQL kullanın:

SQL Server / Oracle / MS Access:

ALTER TABLE Persons
DROP CONSTRAINT chk_Person

MySQL:

ALTER TABLE Persons
DROP CHECK chk_Person