SQL’de To DROP a FOREIGN KEY Constraint

Bir yabancı anahtar kısıtlaması silmek için aşağıdaki SQL kullanın:

MySQL:

ALTER TABLE Orders
DROP FOREIGN KEY fk_PerOrders

SQL Server / Oracle / MS Access:

ALTER TABLE Orders
DROP CONSTRAINT fk_PerOrders